Ενημέρωση για τα σωματεία που προπονούνται στα Ε.Α.Κ. Θεσσαλονίκης

Εκ μέρους της διοίκησης των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης, καλούνται τα σωματεία-μέλη της Ε.Γ.Ο. που κάνουν χρήση των εν λόγω αθλητικών εγκαταστάσεων να προσέρχονται από την Πέμπτη 25 Ιουνίου έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 και ώρες 09:00-14:00 στα γραφεία των Ε.Α.Κ. Θεσσαλονίκης, προκειμένου να παραλάβουν τη βεβαίωση χρήσης των εγκαταστάσεων των Ε.Α.Κ.Θ. για την εγγραφή τους στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της Γ.Γ.Α..