Επικοινωνία με τα σωματεία-μέλη της Ε.Γ.Ο. για την επαναφορά της αθλητικής δραστηριότητας

Η Ε.Γ.Ο. καλεί τα σωματεία-μέλη της όπως αποστείλουν, μέχρι την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020, στα γραφεία της Ομοσπονδίας (email: [email protected]) τα εξής στοιχεία, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό της δράσης μας:

1. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν ξεκινήσατε προπονήσεις αγωνιστικών τμημάτων, πότε ξεκινήσατε και ποιο ποσοστό αθλητών-τριών επανήλθε σε κάθε άθλημα, μετά την επαναδραστηριοποίηση των σωματείων, λόγω της πανδημίας Covid-19.

2. Παρακαλούμε να μας δηλώσετε επίσης το ποσοστό αθλούμενων των τμημάτων υποδομής, που έχουν επανέλθει στις προπονήσεις μετά την άρση των περιορισμών της αθλητικής δραστηριότητας.

Δείτε ΕΔΩ το σχετικό έγγραφό της Ε.Γ.Ο.