Ενημέρωση για την Σχολή Προπονητών

Σας γνωρίζουμε τον αναθεωρημένο Οδηγό Σπουδών και το νέο πρόγραμμα εξετάσεων Α’ Κύκλου και σπουδών Β’ Κύκλου της Σχολής Προπονητών αθλημάτων Γυμναστικής και Μπόουλινγκ, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη: