Άδεια εισόδου προπονητών σε σχολικές μονάδες, έτους 2020-2021

Σε συνέχεια εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας (από τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής, Τμήμα Α’), το οποίο επισυνάπτεται, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως καταθέσουν στην Ε.Γ.Ο. τα σχετικά αιτήματα το αργότερο έως τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020, συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους στο συνημμένο αρχείο Excel.

Οι αιτήσεις άδειας εισόδου για το σχολικό έτος 2020-2021 αφορούν σε (α) επιλεγμένους καθηγητές-καθηγήτριες Φυσικής Αγωγής, (β) προπονητές-προπονήτριες και (γ) διακεκριμένους αθλητές-αθλήτριες.

Δείτε ΕΔΩ το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας

Δείτε ΕΔΩ το αρχείο Excel προς συμπλήρωση