Δημιουργία ενότητας «COVID 19 & Αθλητισμός» στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Α.

Στο πλαίσιο της σταδιακής επανεκκίνησης της αθλητικής δραστηριότητας, σας γνωρίζουμε ότι έχει δημιουργηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ειδικό πεδίο ενημέρωσης, με τίτλο «COVID 19 & Αθλητισμός» (https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports) στο οποίο αναρτώνται καθημερινά πληροφορίες αναφορικά με την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού στους αθλητικούς χώρους.

Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι δημιουργήθηκε η ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], με σκοπό την υποβολή ερωτημάτων τα οποία σχετίζονται με τις συνθήκες ασφαλούς άσκησης. Τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται στην ως άνω διεύθυνση διαχειρίζονται συνεργάτες του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, έτσι ώστε να λαμβάνει άμεσα γνώση η Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γ.Γ.Α..