Οδηγίες Επανεκκίνησης Αθλητισμού και Αθλητικών Κέντρων

Σας κοινοποιούμε τις Οδηγίες Επανεκκίνησης Αθλητισμού και Αθλητικών Κέντρων που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για την αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση της νόσου COVID-19 στις αθλητικές εγκαταστάσεις.

gga_staysafe