Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας σχολών εκμάθησης αθλημάτων

Σας κοινοποιούμε την κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφουν οι Υπουργοί Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού – Εσωτερικών, με την οποία επιβάλλεται:
«Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας δημόσιων και ιδιωτικών γυμναστηρίων, ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων, κολυμβητηρίων κλειστών και ανοικτών, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 13.3.2020 έως και 27.3.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 12.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19».

Δείτε ΕΔΩ το τεύχος του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με την σχετική απόφαση