Λίστα διοργανώσεων 2020 με έγκριση της Ε.Γ.Ο. (ενημέρωση 04/03/2020)

Σας γνωρίζουμε τα σωματεία-φορείς που έχουν ζητήσει και έχουν λάβει από την Ε.Γ.Ο. την έγκριση για διεξαγωγή αθλητικών διοργανώσεων εντός του έτους 2020.

Οι εγκρίσεις για τις παρακάτω διοργανώσεις θα ισχύουν εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που θα γνωστοποιηθούν στα παρακάτω σωματεία. Σε διαφορετική περίπτωση, θα γίνεται ανάκληση.

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον Αθλητικό Νόμο και το καταστατικό της Ε.Γ.Ο., απαγορεύεται η συμμετοχή Σωματείων και Αθλητών σε διοργανώσεις οι οποίες δεν έχουν την έγκριση της Ομοσπονδίας. Σε περίπτωση συμμετοχής Σωματείων και Αθλητών σε διοργανώσεις χωρίς έγκριση, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες από το καταστατικό της Ε.Γ.Ο. ποινές.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα με τις αθλητικές εκδηλώσεις του 2020 με έγκριση της Ε.Γ.Ο. (ενημέρωση 04/03/2020)