Ενημέρωση για επικαιροποίηση στοιχείων στην πλατφόρμα onlinEGO

Σας γνωρίζουμε ότι, μέσω του ηλεκτρονικού online συστήματος διαχείρισης της Ε.Γ.Ο., θα ξεκινήσει διαδικασία επικαιροποίησης στοιχείων, από τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020.

Παρακαλούνται τα σωματεία να προβούν:

α. Επικαιροποίηση υποχρεωτικών πεδίων στοιχείων σωματείων ή αλλαγών. Θα πρέπει να συμπληρωθεί και η διεύθυνση αποστολής εγγράφων, ακόμη και αν είναι κοινή με τα στοιχεία της έδρας του σωματείου.

β. Επικαιροποίηση στοιχείων αθλητών-τριών με ελλιπή στοιχεία (ΑΜΚΑ, φωτογραφία, κ.λ.π.)

Σωματεία που δεν θα προβούν στην επικαιροποίηση των παραπάνω, δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αγώνες.