Παράταση προθεσμίας καταβολής διδάκτρων για την Σχολή Προπονητών

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για την καταβολή του χρηματικού ποσού των διδάκτρων της Σχολής Προπονητών Γυμναστικής & Μπόουλινγκ παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020.
Πέραν αυτής της ημερομηνίας, δεν θα υπάρξει καμία άλλη παράταση για την κατάθεση των χρημάτων.

Η έναρξη των μαθημάτων της Σχολής Προπονητών υπολογίζεται να γίνει στις αρχές Φεβρουαρίου 2020.