Προκήρυξη “EGO White Tower Gym Festival 2020”

Η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία (Ε.Γ.Ο.) διοργανώνει σε συνεργασία με την Γ.Γ.Α. και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης το Φεστιβάλ Γυμναστικής για Όλους “EGO White Tower Gym Festival 2020”.
Η παραπάνω εκδήλωση πολιτισμού και αθλητισμού είναι ενταγμένη στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Be Active” της Γ.Γ.Α..

Το “EGO White Tower Gym Festival 2020” θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, στo Αλεξάνδρειο Αθλητικό Μέλαθρο, στις 16-17 Μαΐου 2020.

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη του “EGO White Tower Gym Festival 2020”