Πρακτικό Επιτροπής Μεταγραφών Ε.Γ.Ο. 2019

Σας κοινοποιούμε το Πρακτικό της Επιτροπής Μεταγραφών της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, το οποίο επικυρώθηκε στη 16η συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο., στις 19 Δεκεμβρίου 2019.

Διαβάστε ΕΔΩ το Πρακτικό της Επιτροπής Μεταγραφών της Ε.Γ.Ο.