Εγκρίθηκε ομόφωνα ο προϋπολογισμός της Ε.Γ.Ο. για το 2020

Με απόλυτη ομοφωνία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας για το έτος 2020 στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ε.Γ.Ο., που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (27/11) στο αμφιθέατρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Στην Έκτακτη Γ.Σ. εκπροσωπήθηκαν 37 από τα συνολικά 97 σωματεία-μέλη της Ε.Γ.Ο. που είχαν δικαίωμα ψήφου, καθώς και 3 σωματεία χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Ομόφωνα εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Ομοσπονδίας για το έτος 2020, ο οποίος προβλέπει συνολικά έσοδα ύψους 2.120.000 ευρώ (έσοδα από Γ.Γ.Α.: 1.500.000 €, έσοδα από αθλητικές εκδηλώσεις, εισιτήρια κλπ.: 420.000 €, έσοδα από Ε.Ο.Ε.: 120.000 €, συνδρομές μελών – εγγραφές: 10.000 €, έσοδα από Σχολή Προπονητών: 70.000 €).

Επιπλέον, επικυρώθηκαν ομόφωνα τα Πρακτικά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ε.Γ.Ο., η οποία είχε πραγματοποιηθεί στις 4 Μαρτίου 2019.