Προϋπολογισμός Ε.Γ.Ο. έτους 2020

Σας γνωρίζουμε τον προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας για το έτος 2020, ο οποίος θα τεθεί προς ψήφιση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27ης Νοεμβρίου 2019.

Δείτε ΕΔΩ τον προϋπολογισμό της Ε.Γ.Ο. για το έτος 2020