Ενημέρωση για τεχνικό πρόβλημα στην τηλεφωνική σύνδεση

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω τεχνικών προβλημάτων στην περιοχή, οι τηλεφωνικές γραμμές στα γραφεία της Ε.Γ.Ο. στην Αθήνα βρίσκονται προσωρινά εκτός λειτουργίας.

Μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Ε.Γ.Ο. μέσω email στο [email protected] ή μέσω fax στο 210 9887329.