Προκήρυξη Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Ε.Γ.Ο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας (Ε.Γ.Ο.), με απόφασή του στη 12η συνεδρίασή του στις 16 Οκτωβρίου 2019 και σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού, καλεί τα σωματεία-μέλη της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 16:00 στην Αθήνα, στο αμφιθέατρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Εκλογή Τριμελούς Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
2. Επικύρωση Πρακτικών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ε.Γ.Ο. που διεξήχθη στις 04 Μαρτίου 2019.
3. Έγκριση Προϋπολογισμού της Ε.Γ.Ο. για το έτος 2020 – Τοποθετήσεις μελών – Ψηφοφορία.

Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας, η Γ.Σ. θα διεξαχθεί την ίδια μέρα στον ίδιο χώρο με τα αυτά θέματα ημερησίας διάταξης στις 17:00.

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση στην Έκτακτη Γ.Σ. της Ε.Γ.Ο.

Δείτε ΕΔΩ την κατάσταση των σωματείων-μελών της Ε.Γ.Ο. με δικαίωμα ψήφου

Δείτε ΕΔΩ τα πρακτικά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 04ης Μαρτίου 2019