Σχολή Προπονητών Γυμναστικής & Μπόουλινγκ Γ’ κατ.: Προσωρινός πίνακας υποψηφίων

Σας κοινοποιούμε τον Προσωρινό Πίνακα υποψηφίων εισακτέων και απορριπτέων, στις Σχολές Προπονητών Γ’ Κατηγορίας Γυμναστικής και Μπόουλινγκ, οι οποίες θα λειτουργήσουν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Οι απορριπτέοι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ένστασης έως τις 13 Οκτωβρίου 2019.
Η «Αίτηση Ένστασης» επισυνάπτεται και μπορεί να υποβληθεί:
Α) με φαξ στο 2131316981
Β) ταχυδρομικά στην Ταχ. Διεύθυνση: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ
Γ) με email στο [email protected]

Παρακαλούμε η υποβολή να γίνεται αποκλειστικά με έναν από τους παραπάνω τρόπους.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Επαγγελμάτων Αθλητισμού και Σχολών Προπονητών και τις γραμματείς των Σχολών στα τηλ. 213 1316062.

Δείτε ΕΔΩ το έγγραφο της Γ.Γ.Α. με τον Προσωρινό Πίνακα υποψηφίων

Δείτε ΕΔΩ τη φόρμα υποβολής ένστασης