Έγκριση άδειας εισόδου εκπροσώπων της Ε.Γ.Ο. σε σχολικές μονάδες (έτος 2019-2020)

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ενέκρινε την άδεια εισόδου εκπροσώπων της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2019-2020, προκειμένου να ενημερωθούν οι μαθητές για τα αθλήματα που καλλιεργεί η Ε.Γ.Ο..

Δείτε ΕΔΩ το ενημερωτικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και τη λίστα των εκπροσώπων της Ε.Γ.Ο. που έλαβαν άδεια εισόδου στις κατά τόπους σχολικές μονάδες