Υπενθύμιση για δικαιολογητικά διοργανώσεων με άδεια-έγκριση της Ε.Γ.Ο.

Τα σωματεία και οι φορείς που έχουν λάβει από την Ε.Γ.Ο. άδεια-έγκριση για διεξαγωγή Εκδήλωσης, Αγώνα ή Φεστιβάλ Γυμναστικής Για Όλους, που έχει ήδη διεξαχθεί μέσα στο έτος 2019, παρακαλούνται να αποστείλουν έως την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019, εφόσον δεν το έχουν πράξει ήδη, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που οφείλουν στην Ομοσπονδία, σύμφωνα με την επιστολή άδειας-έγκρισης που έχει αποσταλεί.

Σημείωση: Τα αποτελέσματα θα πρέπει να αποσταλούν σε έντυπη μορφή.