Παράταση υποβολής δικαιολογητικών για εγγραφή στην Σχολή Προπονητών

Σας γνωρίζουμε ότι, μετά από σχετικό αίτημα της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας με αριθμ. πρωτ: 414766/31-7-2019 και προκειμένου να καταστεί δυνατή η επιτυχής κατάθεση των δικαιολογητικών, η Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής Προπονητών Γυμναστικής & Μπόουλινγκ Γ’ Κατηγορίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έκανε δεκτό το αίτημα παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων έως και τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019 (αναγραφόμενη ημερομηνία αποστολής ή κατάθεση αυτοπροσώπως).