Δικαιολογητικά για αίτηση μεταγραφής αθλητών Μπόουλινγκ

Σας γνωρίζουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου μεταγραφής αθλητικής ιδιότητας, για το άθλημα του Μπόουλινγκ (περίοδος μεταγραφών – αποδεσμεύσεων: 15-31 Ιουλίου 2019). Σας διευκρινίζουμε ότι όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατίθενται από τους συλλόγους και όχι από τους ίδιους τους αθλητές.

 Δείτε ΕΔΩ το σχετικό έγγραφο