Ματαίωση “GALA Γυμναστικής”

Το Δ.Σ της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, κατά την με αριθμό 7/13.06.2019 συνεδρίασή του, ομοφώνως αποφάσισε την οριστική ματαίωση της εκδήλωσης με την επωνυμία “GALA Γυμναστικής”, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουλίου 2019, στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο, λόγω της ταυτόχρονης διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών.