Άδεια εισόδου προπονητών σε σχολικές μονάδες, έτους 2019-2020

Σε συνέχεια εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας (από τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής, Τμήμα Α’), το οποίο επισυνάπτεται, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως καταθέσουν στην Ε.Γ.Ο. τα σχετικά αιτήματα έως τις 10 Ιουνίου 2019, συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους στο συνημμένο αρχείο Excel.

Οι αιτήσεις άδειας εισόδου για το σχολικό έτος 2019-2020 αφορούν σε (α) επιλεγμένους καθηγητές Φυσικής Αγωγής, (β) προπονητές και (γ) διακεκριμένους αθλητές.

Δείτε ΕΔΩ το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας

Δείτε ΕΔΩ το αρχείο Excel προς συμπλήρωση