Αποτελέσματα Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ακροβατικού Διαδρόμου Α’-Β’-Γ’-Δ’ κατηγοριών

Σας γνωρίζουμε τα αποτελέσματα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ακροβατικού Διαδρόμου Συλλόγων & Ατομικού Α’-Β’-Γ’-Δ’ Κατηγοριών Επιπέδου 5 και του Περιφερειακού Αγώνα Επιπέδων 1-4.

Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν στο Ηράκλειο Κρήτης, στο Κλειστό Γυμναστήριο «Λίντο» του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου, στις 04-05 Μαΐου 2019.

Αποτελέσματα Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Α’-Β’-Γ’-Δ’ Κατηγοριών Επιπέδου 5

Αποτελέσματα Περιφερειακού Αγώνα Επιπέδων 1-4