Προϋποθέσεις συμμετοχής στις διεθνείς διοργανώσεις Γυμναστικής για Όλους 2020-2021

Σας γνωρίζουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή σε επίσημες διεθνείς διαγωνιστικές διοργανώσεις Γυμναστικής Για Όλους της UEG ή της FIG για τα έτη 2020 (Euro Gym For Life Challenge) και 2021 (World Gym For Life Challenge) αντίστοιχα, είναι η παρουσίαση προγραμμάτων των ενδιαφερόμενων σωματείων – φορέων στη διοργάνωση Hellas Gym For Life Challenge 2019 στις κατηγορίες Α’, Β’ και Γ’.