Παράταση αρχικών δηλώσεων συμμετοχής Hellas Gym For Life Challenge & EGO Astro Gym Festival 2019

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω των εργασιών για αναβάθμιση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας onlinEGO για τη Γυμναστική Για Όλους, θα δοθεί παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας των αρχικών δηλώσεων συμμετοχής για τη διοργάνωση Hellas Gym For Life Challenge & EGO Astro Gym Festival 2019.

Η πλατφόρμα θα είναι εκ νέου σε λειτουργία από την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019.

Δίνεται παράταση στην καταληκτική ημερομηνία της αρχικής δήλωσης έως ώρα 23:59 της 22ας Φεβρουαρίου 2019.

Έναρξη της οριστικής δήλωσης από τις 23 Φεβρουαρίου 2019.

Η καταληκτική ημερομηνία των οριστικών δηλώσεων συμμετοχής και εξόφλησης θα είναι έως ώρα 23:59 της 19ης Απριλίου 2019.