Προκήρυξη Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Ε.Γ.Ο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας (Ε.Γ.Ο.), με απόφασή του στην 01η συνεδρίασή του στις 22 Ιανουαρίου 2019 και σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού, καλεί τα σωματεία-μέλη της σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 04 Μαρτίου 2019 και ώρα 16:00 στην Αθήνα, στο αμφιθέατρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Εκλογή Τριμελούς Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
2. Επικύρωση Πρακτικών της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ε.Γ.Ο. που διεξήχθη στις 17 Οκτωβρίου 2018.
3. Διοικητικός Απολογισμός από 01/01/2018 έως 31/12/2018 – Τοποθετήσεις μελών – Ψηφοφορία.
4. Οικονομικός Απολογισμός από 01/01/18 έως 31/12/18 και ισολογισμός έτους 2018 – Τοποθετήσεις μελών – Ψηφοφορία.
5. Έκθεση εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 01/01/2018 έως 31/12/18 – Ψηφοφορία.
6. Απαλλαγή ευθύνης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οικονομική διαχείριση του χρονικού διαστήματος από 01/01/2018 – 31/12/2018 – Ψηφοφορία.

Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας, η Γ.Σ. θα διεξαχθεί την ίδια μέρα στον ίδιο χώρο με τα αυτά θέματα ημερησίας διάταξης στις 17:00.

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση στην Τακτική Γ.Σ. και την κατάσταση των σωματείων-μελών της Ε.Γ.Ο. με δικαίωμα ψήφου

Δείτε ΕΔΩ τα πρακτικά της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17ης Οκτωβρίου 2018