Αλλαγή ηλικιακών κατηγοριών αθλητών τραμπολίνο

Μετά από εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής Τραμπολίνο της Ε.Γ.Ο. που εγκρίθηκε στο 2ο Δ.Σ. της 05ης Φεβρουαρίου 2019, προκειμένου να εναρμονίσουμε τον Κώδικα Βαθμολογίας της Ε.Γ.Ο. με τις νέες διατάξεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γυμναστικής (FIG), σας γνωρίζουμε ότι οι αθλητές που βρίσκονται στο 17ο έτος της ηλικίας τους θα ανήκουν στην κατηγορία ανδρών – γυναικών.

Ως εκ τούτου οι κατηγορίες στο άθλημα του Τραμπολίνο, διαμορφώνονται ως εξής:

  • ΔΒ’:   8-10 ετών
  • ΔΑ’:  11-12 ετών
  • Γ’:     13-14 ετών
  • Β’:    15-16 ετών
  • Α’:    17 ετών και άνω

Επίσης, μετά από αλλαγή στους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Γυμναστικής (UEG) οι κατηγορίες των αθλητών είναι οι παρακάτω:

  • Junior:   13-16 ετών
  • Senior:   17 ετών και άνω

Οι παραπάνω αλλαγές ισχύουν από 01/01/2019.

Δείτε ΕΔΩ το σχετικό έγγραφο της Ε.Γ.Ο.