Συμμετοχή παιδιών σε διοργανώσεις με άδεια-έγκριση της Ε.Γ.Ο.

Σας ενημερώνουμε ότι σε διοργανώσεις αθλημάτων Γυμναστικής (ενόργανης, ρυθμικής, τραμπολίνο, ακροβατικής και αεροβικής) που πραγματοποιούνται με την άδεια-έγκριση της Ε.Γ.Ο., πέραν της συμμετοχής αθλητών/αθλητριών που εντάσσονται στις προβλεπόμενες κατηγορίες (Α’ – B’ – Γ’ – Δ’ – Ε’) όπως αυτές οριοθετούνται ηλικιακά και σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Γ.Ο. που ισχύουν για κάθε άθλημα, είναι δυνατή η πραγματοποίηση επιδείξεων (άνευ βαθμολογικής αξιολόγησης), στις οποίες μπορούν να λαμβάνουν μέρος παιδιά μικρότερων ηλικιών.

Για τη συμμετοχή των παιδιών σε διοργανώσεις επιδείξεων, είναι απαραίτητη η εγγραφή τους στο μητρώο της Ομοσπονδίας, καθώς και η έκδοση Κάρτας.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση της Ε.Γ.Ο. και τον σχετικό συνοδευτικό πίνακα ηλικιών