Υπενθύμιση για αιτιολογία κατάθεσης χρημάτων στην Ε.Γ.Ο.

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εκπρόσωποι Σωματείων που καταθέτουν χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Γ.Ο. για την συμμετοχή σε διοργανώσεις, οφείλουν να αναφέρουν πάντοτε στην αιτιολογία κατάθεσης το όνομα του Σωματείου τους.

Όποιοι έχουν ήδη καταθέσει χρήματα, χωρίς να έχουν αναφέρει επαρκώς την αιτιολογία κατάθεσης και το όνομα του Σωματείου τους, παρακαλούνται να αποστείλουν διευκρινιστικό email στα γραφεία της Ε.Γ.Ο. ([email protected]), επισυνάπτοντας αντίγραφο του καταθετηρίου.