Συμμετοχή στην πρώτη πανευρωπαϊκή έρευνα που διενεργείται από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Αθλητισμού και Απασχόλησης

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στο πλαίσιο της ποιοτικότερης παροχής υπηρεσιών στους πολίτες και τους επωφελούμενους των Αθλητικών υπηρεσιών, συμμετέχει ως μέλος του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Αθλητισμού και Απασχόλησης (EOSE) στην πρώτη ολιστική επιστημονική έρευνα για τον Αθλητισμό, που διεξάγει η EOSE σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Κατά την ερευνητική διαδικασία, διενεργείται συλλογή δεδομένων από Αθλητικούς εργοδότες, Αθλητικούς Οργανισμούς, Αθλητικές Ομοσπονδίες/Ενώσεις/Σωματεία, εμπλεκόμενους με τον Αθλητισμό, καθώς και εργαζόμενους σε αθλητικά επαγγέλματα, ώστε να ανιχνεύσει και να χαρτογραφήσει τον Αθλητικό χώρο καθώς και να καθορίσει τις ανάγκες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο των εμπλεκόμενων στον τομέα του αθλητισμού για εξειδικευμένη επιμόρφωση σε δεξιότητες και

Συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.surveymonkey.com/r/ESSA_Sport_Greece, μέχρι την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019, θα συμμετέχετε στην παροχή σημαντικών Αθλητικών δεδομένων για την Ελλάδα και τον Αθλητικό σας Οργανισμό.

Δείτε ΕΔΩ το σχετικό έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού