Σημαντική ενημέρωση για την αλλαγή έκδοσης Κάρτας FIG

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα, οι αθλητές/αθλήτριες πρέπει να υποχρεωτικά να ολοκληρώσουν και να επιτύχουν στην εκπαιδευτική ενότητα ALPHA του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Καταπολέμηση του Ντόπινγκ (WADA). Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης, το οποίο αναπτύχθηκε από την WADA (διατίθεται στο διαδίκτυο στη διεύθυνση https://adel.wada-ama.org).

Από εδώ και πέρα, κάθε αίτηση για έκδοση νέας άδειας (FIG Licence) ή ανανέωση άδειας (FIG Licence Renewal) πρέπει να γίνεται χρησιμοποιώντας το έντυπο 2019.1 (περιλαμβάνεται στο κάτω μέρος της σελίδας), δεόντως υπογεγραμμένο και να συνοδεύεται από το πιστοποιητικό ALPHA στο όνομα του/της αθλητή/αθλήτριας. Η FIG δεν θα είναι πλέον σε θέση να δέχεται για επεξεργασία αιτήσεις εκτός από εκείνες που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις (έντυπο 2019.1 και πιστοποιητικό ALPHA). Όλες οι άλλες αιτήσεις θα απορρίπτονται.

Τα νέα έντυπα που αφορούν στην έκδοση και ανανέωση της FIG Licence: