Πρακτικό Επιτροπής Μεταγραφών Ε.Γ.Ο. 2018

Σας κοινοποιούμε το Πρακτικό της Επιτροπής Μεταγραφών της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, το οποίο επικυρώθηκε στη 12η συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο., στις 13 Δεκεμβρίου 2018.

Διαβάστε ΕΔΩ το Πρακτικό της Επιτροπής Μεταγραφών της Ε.Γ.Ο.