Διακήρυξη για σύμβαση παροχής υπηρεσιών ταξιδιωτικού πρακτορείου

Σας κοινοποιούμε τη Διακήρυξη για Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Πρακτορείου για την Ε.Γ.Ο., με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενη αξία 160.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών φόρων.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών πρακτορείου (έκδοσης αεροπορικών εισιτηρίων και διαμονών εσωτερικού και εξωτερικού) για τις ανάγκες της Ε.Γ.Ο. για το έτος 2019-2020.

Η εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στα 160.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών φόρων. Το
αναφερόμενο ποσό είναι ενδεικτικό. Το ύψος του φυσικού-οικονομικού αντικείμενου θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις της Ομοσπονδίας

Δείτε ΕΔΩ τη Διακήρυξη της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Πρακτορείου