Έκδοση καρτών για την Παγκόσμια Γυμναστράδα 2019

Παρακαλούνται τα Σωματεία και οι Φορείς που πρόκειται να λάβουν μέρος στη 16η Παγκόσμια Γυμναστράδα (07-13 Ιουλίου 2019, Ντόρνμπιρν, Αυστρία) και δεν έχουν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες έκδοσης καρτών αθλητών – αθλούμενων (υποδομών), να το πράξουν το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019.