Διορθώσεις στον εσωτερικό κανονισμό Ακροβατικής Γυμναστικής

Σας γνωρίζουμε τις παρακάτω διευκρινίσεις – διορθώσεις, που ισχύουν στον εσωτερικό αγωνιστικό κανονισμό Ακροβατικής Γυμναστικής της Ε.Γ.Ο.:

1. Στα σκίτσα Ασκήσεων (Δ’ Κατηγορία) – Μικτό Ζευγάρι, παρακαλούμε να αντικαταστήσετε τα τρία (3) δευτερόλεπτα της πρώτης θέσης των ασκήσεων (Σειρά ΙΙ, σχ. 11/ σχ.13/ σχ.14), με ένα (1) δευτερόλεπτο.

2. Στον εσωτερικό κανονισμό Δ’ Κατηγορίας, στην σελίδα 82 – άρθρο 2.13 αναφέρει: «Οι προσγειώσεις όλων των ασκήσεων θα πρέπει να υποστηρίζονται. Εάν μια προσγείωση δεν υποστηριχτεί τότε δίνεται ποινή 1.0 βαθμού». Παρακαλούμε να αντικαταστήσετε το «ποινή 1.0 βαθμού» με: «ποινή 0.5 βαθμού».