Τελικός πίνακας επιτυχόντων Σχολής Προπονητών Θεσσαλονίκης

Σας γνωρίζουμε τον τελικό πίνακα των επιτυχόντων της Ενιαίας Σχολής Προπονητών Γυμναστικής Γ’ Κατηγορίας της Γ.Γ.Α. στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από τις επαναληπτικές γραπτές εξετάσεις των θεωρητικών μαθημάτων.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα των επιτυχόντων της Σχολής Προπονητών της Θεσσαλονίκης