Διευκρίνιση για τα αιτήματα διοργάνωσης αγώνων έτους 2019

Σας γνωρίζουμε ότι μέχρι την οριστικοποίηση του Εθνικού Αγωνιστικού Ημερολογίου της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας έτους 2019, αιτήματα σωματείων που αφορούν διοργάνωση αγώνων – φεστιβάλ και έχουν αποσταλεί στην Ομοσπονδία, δεν λαμβάνονται υπόψη.

Μετά την οριστικοποίηση του Εθνικού Αγωνιστικού Ημερολογίου της Ε.Γ.Ο. για το έτος 2019 και αφού γνωστοποιηθούν οι προϋποθέσεις έγκρισης, θα μπορούν να αποστέλλονται στην Ομοσπονδία τα σχετικά αιτήματα.