Προϋπολογισμός Ε.Γ.Ο. έτους 2019

Σας γνωρίζουμε τον προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας για το έτος 2019, ο οποίος θα τεθεί προς ψήφιση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 17ης Οκτωβρίου 2018.

Δείτε ΕΔΩ τον προϋπολογισμό της Ε.Γ.Ο. για το έτος 2019