Σχολή Προπονητών Θεσσαλονίκης: Ανακοίνωση για τις γραπτές εξετάσεις

Σας ενημερώνουμε ότι οι γραπτές εξετάσεις των σπουδαστών της Ενιαίας Σχολής Προπονητών Γυμναστικής της Γ.Γ.Α. στη Θεσσαλονίκη θα γίνουν ταυτόχρονα με τις αντίστοιχες εξετάσεις της Σχολής της Αθήνας, λόγω των κοινών ερωτήσεων στα κοινά μαθήματα.

Οι εξετάσεις θα γίνουν στην αίθουσα «Ι. Μελισσανίδης» του Εθνικού Γυμναστηρίου Μίκρας το Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018, ώρα 15:00 – 18:00.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι σπουδαστές έχουν παρακολουθήσει το 95% του συνόλου των μαθημάτων, έχουν συμμετάσχει στη εξέταση των πρακτικών μαθημάτων και έχουν παραδώσει την εργασία και την εποπτευόμενη πρακτική άσκηση των 50 ωρών εντός της καταληκτικής ημερομηνίας.