Σχολή Προπονητών Αθήνας: Λίστα κατοχύρωσης βαθμολογίας κατόχων πτυχίου ΤΕΦΑΑ (ενημέρωση 26/09/2018)

Σας γνωρίζουμε τη λίστα των επιμορφούμενων της Σχολής Προπονητών Γυμναστικής της Αθήνας με πτυχίο ΤΕΦΑΑ, οι οποίοι έχουν κατοχυρώσει τα παρακάτω μαθήματα βάσει της αναλυτικής βαθμολογίας που έχουν προσκομίσει.

Οι κάτωθι πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ απαλλάσσονται των μαθημάτων που έχουν ήδη κατοχυρώσει και υποχρεούνται να παρακολουθήσουν μόνο τα μαθήματα στα οποία δεν έχουν αναλυτική βαθμολογία.

Δείτε ΕΔΩ τη λίστα των πτυχιούχων ΤΕΦΑΑ που έχουν προσκομίσει αναλυτική βαθμολογία (ενημέρωση λίστας: 26 Σεπτεμβρίου 2018)