Εσωτερικός αγωνιστικός κανονισμός Ακροβατικής Γυμναστικής

Σας γνωρίζουμε τον εσωτερικό αγωνιστικό κανονισμό Ακροβατικής Γυμναστικής της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, ο οποίος τίθεται άμεσα σε ισχύ.

Διευκρινίζεται ότι τα ηλικιακά όρια των κατηγοριών Α’, Β’1, Β’2, Γ’ μόνο για τη φετινή χρονιά (2018), παραμένουν σύμφωνα με τον προτεινόμενο κανονισμό (δηλαδή Α’ κατ.: 11 & άνω, Β’1 κατ.: 11-21 ετών, Β’2 κατ.: 10-20 ετών, Γ’ κατ.: 9-18 ετών).
Από το επόμενο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί τον Μάρτιο του 2019 και έπειτα, τα ηλικιακά όρια θα είναι αυτά που αναφέρονται στον συνημμένο εσωτερικό κανονισμό.

Δείτε ΕΔΩ τον εσωτερικό κανονισμό Ακροβατικής Γυμναστικής της Ε.Γ.Ο.