Σχολή Προπονητών Θεσσαλονίκης: Ύλη γενικών μαθημάτων (μέρος 2ο)

Σας ενημερώνουμε ότι οι επιμορφούμενοι της Ενιαίας Σχολής Προπονητών Γυμναστικής της Γ.Γ.Α. στη Θεσσαλονίκη μπορούν να βρουν την ύλη των γενικών μαθημάτων στους παρακάτω συνδέσμους, που περιέχουν έντυπο υλικό σε ηλεκτρονική μορφή.

Α. Φυσικοθεραπεία
Διδάσκων: Ευάγγελος Συκαράς, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΦΑΑ / ΑΠΘ
Ύλη για εξετάσεις: Φυσικοθεραπεία

Β. Η συμβολή του ρυθμού στην απόδοση των κινητικών δεξιοτήτων
Διδάσκοντες: Δημήτρης Κυριαζής, Ph.D. Φυσικής Αγωγής / Στέλλα Στέφου, Καθηγήτρια Ανώτερης Κρατικής Σχολής Χορού
Ύλη για εξετάσεις: 1. Η συμβολή του ρυθμού στην ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων,
2. Η συμβολή του ρυθμού στην αθλητική απόδοση