Αιτήσεις μεταγραφών μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας onlinEGO

Σας γνωρίζουμε ότι στο μενού της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ε.Γ.Ο. (www.onlinego.gr) προστέθηκε η επιλογή «Μεταγραφές», παρέχοντας στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα εκτύπωσης σχετικών εντύπων, και συγκεκριμένα:

α) Αίτηση μεταγραφής
β) Έγγραφο συναίνεσης Σωματείου

Αίτηση μεταγραφής: στο έντυπο που είναι κενού περιεχομένου, πρέπει να συμπληρωθούν τα υποχρεωτικά πεδία και να τεθούν υπογραφές καθώς και η σφραγίδα του σωματείου.

Έγγραφο συναίνεσης: στις περιπτώσεις που το Σωματείο από το οποίο προέρχεται ο αθλητής/τρια συναινεί στη μεταγραφή, μπορεί να εκτυπώσει το σχετικό έγγραφο αφού επιλέξει από τη λίστα των αθλητών/τριών του το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, τα στοιχεία του οποίου μεταφέρονται στο έντυπο αυτομάτως. Μετά την εκτύπωση του εγγράφου, συμπληρώνεται υποχρεωτικά (χειρόγραφα) το πεδίο που αφορά την επωνυμία του Σωματείου, στο οποίο πρόκειται να μεταγραφεί ο/η ενδιαφερόμενος/η.

Το έγγραφο της συναίνεσης συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των λοιπών κατά περίπτωση εγγράφων (αίτηση, πιστοποιητικό γέννησης, κ.λ.π.), τα οποία πρέπει να υποβληθούν εμπρόθεσμα (15/10/2018 έως 31/10/2018) στην Ε.Γ.Ο. από το ενδιαφερόμενο Σωματείο.

Δείτε ΕΔΩ την σχετική ανακοίνωση της Ε.Γ.Ο.