Σχολή Προπονητών: Εξεταστέα ύλη μαθημάτων Ενόργανης Γυμναστικής και Φυσικοθεραπείας

Σας ενημερώνουμε ότι οι επιμορφούμενοι της Ενιαίας Σχολής Προπονητών Γυμναστικής της Γ.Γ.Α. μπορούν να βρουν την εξεταστέα ύλη της ειδικότητας της Ενόργανης Γυμναστικής, καθώς και του μαθήματος της Φυσικοθεραπείας, στους παρακάτω συνδέσμους, που περιέχουν έντυπο υλικό σε ηλεκτρονική μορφή.

Η συγκεκριμένη ύλη καλύπτει όλες τις θεματικές ενότητες των μαθημάτων της Ενόργανης Γυμναστικής και της Φυσικοθεραπείας.

Δείτε ΕΔΩ και «κατεβάστε» στον υπολογιστή σας την εξεταστέα ύλη της Ενόργανης Γυμναστικής (μέγεθος: 24 MB)

Δείτε ΕΔΩ την εξεταστέα ύλη της Φυσικοθεραπείας