Ορθή επανάληψη: Πρακτικό Επιτροπής Μεταγραφών Μπόουλινγκ 2018

Σας κοινοποιούμε σε ορθή επανάληψη το Πρακτικό της Επιτροπής Μεταγραφών & Αποδεσμεύσεων της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, για το άθλημα του Μπόουλινγκ, το οποίο επικυρώθηκε στην 9η συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο., στις 4 Σεπτεμβρίου 2018.

Διαβάστε ΕΔΩ το Πρακτικό της Επιτροπής Μεταγραφών Μπόουλινγκ της Ε.Γ.Ο. (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)