Η νέα σύνθεση της Τεχνικής Επιτροπής Μπόουλινγκ

Σας γνωρίζουμε τη νέα σύνθεση της Τεχνικής Επιτροπής του αθλήματος Μπόουλινγκ της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, η οποία έχει ως εξής:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΣΟΦΡΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Ε.
2 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΚΚΕΣΗΣ ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.
3 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.
4 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΦΕΣΗΣ ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.
5 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΑΣΑΚΗΣ ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.
6 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.
7 ΕΛΒΙΝΑ ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.
8 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.
9 ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.