Ειδικό Πρόγραμμα της ΕΘΝ.Ο.Α. για την Στήριξη των Ελληνογερμανικών Ανταλλαγών Νέων

Η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία (ΕΘΝ.Ο.Α.) προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν συμμετοχή στο «Ειδικό Πρόγραμμα για την Στήριξη των Ελληνογερμανικών Ανταλλαγών Νέων», το οποίο απευθύνεται σε ομάδες αλλά και σε μεμονωμένους αθλητές-αθλήτριες.

Ακολουθεί το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα της ΕΘΝ.Ο.Α., το οποίο υπογράφει ο πρόεδρός της, κ. Γιώργος Αλικάκος:

Η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία (ΕΘΝ.Ο.Α.), ως εθνικός συντονιστής του Προγράμματος Ελληνογερμανικής Συνεργασίας για τη Νεολαία, το οποίο στοχεύει στην στήριξη ανταλλαγών νέων και συμβούλων νέων από την Ελλάδα και την Γερμανία με στόχο την υλοποίηση κοινών δράσεων και μέσω του οποίου επιχορηγούνται δράσεις: πολιτιστικών θεμάτων,  αθλητικών θεμάτων (οι οποίες προωθούν και τα πολιτιστικά στοιχεία των δύο χωρών), δράσεις σε τόπους κοινής μνήμης, σας προσκαλεί να ενημερώσετε το σύνολο των σωματείων της δυνάμεώς σας για την δυνατότητα συμμετοχής νέων αθλητών και αθλητριών ή ομάδων σας στο «Ειδικό Πρόγραμμα για την Στήριξη των Ελληνογερμανικών Ανταλλαγών Νέων». Η συμμετοχή αφορά σε  οργανώσεις νέων, συλλόγους, σχολεία, σωματεία και οργανωμένες αθλητικές ομάδες από Ελληνικής πλευράς, των οποίων η συμμετοχή επιχορηγείται από το Πρόγραμμα.

Παρακαλούμε, όπως ενημερώσετε τα σωματεία – μέλη σας για την δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα ομάδων ή μεμονωμένων αθλητών/ριών. Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα η 15η Οκτωβρίου 2018. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην ΕΘΝ.Ο.Α. για περισσότερες πληροφορίας (κ. Ντενίζ Παναγοπούλου, τηλ. 210 6878912,  κ. Γιώργος Μπεμπέτσος , τηλ. 210 6878815 , email: hoa@ethnoa.org).