Σχολή Προπονητών Αθήνας: Διδακτέα ύλη μικτών & γενικών μαθημάτων

Σας ενημερώνουμε ότι οι επιμορφούμενοι της Ενιαίας Σχολής Προπονητών Γυμναστικής της Αθήνας μπορούν να βρουν τη διδακτέα ύλη των μαθημάτων «Η συμβολή του ρυθμού στην απόδοση των κινητικών δεξιοτήτων» και «Βιομηχανική γυμναστικών αθλημάτων» στους παρακάτω συνδέσμους.