Σχολή Προπονητών: Διδακτέα ύλη μαθημάτων Ακροβατικής Γυμναστικής

Σας ενημερώνουμε ότι οι επιμορφούμενοι της Ενιαίας Σχολής Προπονητών Γυμναστικής της Γ.Γ.Α. μπορούν να βρουν τη διδακτέα ύλη της ειδικότητας της Ακροβατικής Γυμναστικής στον παρακάτω σύνδεσμο, σε φακέλους με μορφή συμπιεσμένων αρχείων (.zip), που περιέχουν έντυπο υλικό σε ηλεκτρονική μορφή.

Η συγκεκριμένη ύλη καλύπτει όλες τις θεματικές ενότητες του μαθήματος της Ακροβατικής Γυμναστικής.

Δείτε ΕΔΩ και «κατεβάστε» στον υπολογιστή σας τη διδακτέα ύλη της Ακροβατικής Γυμναστικής (μέγεθος: 17 MB)